Echa ostatniej trasy z Michaelem Monroe prosto z Paryża (LA MAROQUINERIE, PARIS, FRANCE – 29/10/2019)

During Chemia’s first visit to France the Polish band impressed with an ear-pleasing, feel-good music! Also the fact that the band includes Nothing More among they favourite bands is a pretty good sign even if Chemia’s music is rather far from that of the Texans. It was a really great gig, maybe even better than the evening headliner’s!

Podczas pierwszej wizyty Chemii we Francji polski zespół zachwycił przyjemną, wpadająca w ucho muzyka. Również fakt, że zespół wymienia Nothing More wśród swoich ulubionych zespołów, jest całkiem dobrym znakiem, nawet jeśli muzyka Chemii jest daleka od muzyki Teksańczyków. To był naprawdę świetny występ, może nawet lepszy od wieczornego headlinera!